Digitalt uppdrag för Hjärnkoll Västernorrland

05.05.2024
Digitalt uppdrag för Hjärnkoll Västernorrland där jag hjälpt till med hemsida samt redigering av video för hjärnkollsambassadörerna Emelie och Emilia.
Digitalt uppdrag för Hjärnkoll Västernorrland där jag hjälpt till med hemsida samt redigering av video för hjärnkollsambassadörerna Emelie och Emilia.